Omezení provozu tramvají: Čechovo náměstí

  • Posted on: 12 May 2012
  • By: admin

Z důvodu rekonstrukce tramvajového tělesa v zastávce "Čechovo náměstí" je doprava odkloněna obousměrně přes ulici Minskou. Linka 4 je prodloužena do zastávky Kubánské náměstí, kde je ukončena. Linka 6 je zkrácena o úsek Otakarova - Kubánské nám., dočsně je odkloněna přes Nám. bratří Synků. Linka 22, 57 a 59 je odkloněna přes ul. Minskou, kde je obousměrně zřízena zastávka Čechovo náměstí.


Zahájení rekonstrukce: 29.5.2012 (cca 0:30)

Ukončení rekonstrukce: 19.6.2012 (22:00)


Dotčené linky:  4, 6, 22, 57, 59, 101, 106, 124, 139

Fotogalerie: