Tatra T7

Tatra T7 je sedmou (a poslední) generací standardních čtyřnápravových tramvají, které byly vyráběny podnikem ČKD Praha.


Konstrukce

Jedná se o standardní čtyřnápravové jednosměrné motorové tramvajové vozy, jejichž design pochází z předchozího typu Tatra T6, respektive od jeho předchůdce T5. Vozy T7 byly vyráběny na přelomu 80. a 90. let 20. století.


Varianty

Na rozdíl od šesté generace, kde byly realizovány celkem čtyři varianty, byly tramvaje T7 vyrobeny pouze v jednom podtypu, který byl označen jako Tatra T7B5.